• Визија

    Ние се стремиме кон рамноправно општество во кое секој поединец има еднаков пристап до висококвалитетно образование, пристап до културата и можноста за практикување на спортот и спортските активности.